Information från brottsförebyggare /kontaktperson inom Polisen 10 januari 2013

Torsdagen den 10 januari informerade vår nya brottsförebyggare /kontaktperson inom Polisen  Curt Ahnlund om läget vad gäller inbrott och grannsamverkan mm.

Inbrottsstatistiken vad gäller bostadsinbrott för Sollentuna ger siffran 0,8 inbrott /dag i snitt.

Sjöbrisen har haft 7 kända bostadsinbrott som alla troligen skett på dagtid. Inbrotten har varit på under 5 minuter och i huvudsak har guld och kontanter stulits.

I första hand har sovrum och badrum  genomsökts.

Även 2 kända garageinbrott har genomförts under 2012 i vår samfällighet.

Efter senaste mötet som hade fler än 35 besökare är vi mer än 50 mottagare i Sjöbrisens Grannsamverkans – e-postgrupp som nu får detta brev.

Några tips gavs från Curt att beakta utöver nedanstående minimikrav.

Brevlådor bör vara låsbara alternativt inkast in i hus/garage. Orsaken att kontokortsstölder ofta sker genom att tjuven  kontrollerar fastighetsägare och beställer kort i ägarens namn. Fiskar upp kortet då det anländer och även brevet med  pinkod 2-3 dagar senare.

Detta börjar bli en allt vanligare beteende enligt Polis-Curt.