Åtgärd belysning 60-området

Den 29 juni påbörjas arbetet med att åtgärda den trasiga gatubelysningen i 60-området. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet på uppfartsvägen under ett antal timmar.

//Styrelsen